[http://www.dutchshelemiahministries.nl]
[mailto:info@dutchshelemiahministries.nl]
[Web Creator] [LMSOFT]
Visioen
----------
Op een dag zat ik in mijn huiskamer temidden van een groepje mensen
en de Heer nam me in de Geest mee naar een strand, ergens langs de kust. De stemmen om mij heen vervaagden en de mensen gingen op het beeld, losten er in op.

Zo, plotseling bevond ik mij op dat strand, langs de kust van Nederland. Ik genoot van de brekende golven op het strand, de wind die het zand deed opstuiven en de krijsende meeuwen die zich lieten dragen op de luchtstromen.

En toen werd het stil, en in de verte rommelde het, alsof er een onweer naderde. En mijn blik werd getrokken naar de horizon. En daar ontstond een muur van vuur, niet gewoon vuur, maar het leek op zonnevuur, zoals dat zichtbaar wordt bij het naderen van de zon. En vanuit die muur ontstonden vlammen, zoals dat ook zichtbaar is bij de zon als zogenoemde zonnevlammen.

En die muur van vuur – het Vuur van de Heilige Geest - was langs de gehele westkust van Nederland en bewoog zich langzaam landinwaarts. De muur naderde het strand en het land en ik werd in het geheel door de vuurmassa verzwolgen. Vanuit de massa ontstonden er vuurvlammen die vuurballen uitwierpen, en die vuurballen sloegen in, in het land. Er waren er veel, een stuk of vijftien die in het land insloegen verdeeld over heel Nederland. Vanuit de inslagen ontstonden er vuren die helder en fel brandden.

En de vuurmassa trok verder en nam heel Nederland in, en waar de massa de vuren overspoelde, gingen zij in het geheel daarin op.


Rob den Held
  

graphicDutch ShelemiahMinistries
Jesaja 43: 18, 19:  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied;
 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?