[http://www.dutchshelemiahministries.nl]
[mailto:info@dutchshelemiahministries.nl]
[Web Creator] [LMSOFT]
Driehoek
                                    
In de driehoek van het leven,
zijn alle hoeken samen een.
In de liefde door God gegeven,
door Hem samengebracht,
is de ware liefde als een drie-eenheid gedacht.
De drie pilaren waarop het leven rust,
vormen een geheel, een onafscheidelijk samenzijn.
De manier, waarop je je ware liefde kust,
wordt begeleidt door een hemels refrein.
Je zult zien, dat de pilaren versmelten,
In een worden samen met God in dit leven.
Want liefde is God en God is liefde,
en die liefde is ons gegeven. In de wereld van 't verleden,
ruist de wind een eenzame melodie.
In de vallei van voorbijgegane jaren,
buigt het koren zijn halmen in machteloze pijn.

graphicDutch ShelemiahMinistries
Jesaja 43: 18, 19:  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied;
 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?