[http://www.lmsoft.com/PowerByLMSOFTEN]
[./page_11.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Gods Treasure House
  
    Wij zijn begonnen met bijeenkomsten op de donderdagavonden.

De avonden zullen anders zijn dan voorheen. Was het eerst meer een bijbelstudie avond met gebed voor iedereen die daarom vroeg......de avonden nu zijn meer gericht op gebed voor Nederland en het profetisch (voort)bewegen.

Natuurlijk is er ook ruimte voor persoonlijk gebed.

Het is de bedoeling op die avonden dat we ons richten op wat de Geest aangeeft. Dat kan dus bidden voor Nederland zijn, of profetisch bewegen of een bijbelstudie. We weten dus van tevoren helemaal niet wat we op die betreffende avond zullen gaan doen.

Mocht u erbij willen zijn, laat u dat in ieder geval van tevoren weten