[http://www.lmsoft.com/PowerByLMSOFTEN]
[http://www.dutchshelemiahministries.nl]
[http://www.oliverpengilley.co.uk/Home.html]
[http://www.wilmaveen.nl]
[http://www.elijahlist.com]
[http://www.kimclement.com]
[http://www.somebodycaresministries.org]
[http://www.utopiamusicdirect.com]
[Web Creator] [LMSOFT]
Dutch Shelemiah Ministries

Waarin geloven wij :

- Wij geloven in een God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
- Wij geloven in de Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, die ontvangen is van              
   de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, is gekruisigd, gestorven en begraven,
   opgestaan van de doden, en opgevaren ten hemel, en die nu zit aan de rechterhand van God,
   en die is waarachtig God en waarachtig mens.
- Wij geloven dat de Bijbel in zijn geheel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van
   God is en het hoogste gezag heeft voor geloof en leven.
- Wij geloven dat ieder mens de persoonlijke verlossing door het bloed van Jezus Christus
   nodig heeft.
- Wij geloven in de doop van de Heilige Geest, in de gaven van de Geest en eveneens in het
   zichtbaar worden van de vrucht van de Heilige Geest.
- Wij geloven in de noodzaak van heiliging van hart en leven door het Woord van God,
   toegepast door de Heilige Geest.
- Wij geloven dat het verlossingswerk  van de Here Jezus Christus genezing brengt naar
   geest, ziel en lichaam
- Wij geloven in de evangelie verkondiging in de hele wereld in overeenstemming met
   Matthe├╝s 28:19
- Wij geloven in de hoop van de christenen de persoonlijke wederkomst van Jezus Christus